Otizm Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu; sosyal ilişkilerin yönetilmesinde karakteristik bir bozukluk ile seyreden, sözel ve sözel olmayan iletişimin etkilendiği; eşlik eden duyusal anomaliler, davranışsal ve kognitif sorunların izlendiği nörogelişimsel bir sendromdur (Kognitif sorunlar: Dikkat, bellek, dili kullanma ve anlama, öğrenme, değerlendirme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel yetiler açısından sorunlar). Belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde bozukluk, yineleyici ve stereotipik davranışlar, sınırlı işlevsellik ve ilgi alanı ile karakterizedir. Tipik olarak, sosyal çevre ile duygusal temastan kopukluk, dil gelişimi ve sözel olmayan iletişim becerileri karakteristik olarak etkilenmiştir; zihinsel ve motor beceri kapasitesi ise çok değişkenlik gösterebilir.
Otizm, hafif ve atipik formları da hesaba katıldığında oldukça sık rastlanılan bir tablodur.
Şiddeti, toplumda sık görülen hafif formlarından, zihinsel gerilik ve ağır tablo ile giden formlara kadar değişken olabilen, kliniği zengin bir sendromdur.
Karşılıklı ortak dikkatin gelişmemesi, göz temasının yeterli süre ve kalitede kurulamaması, taklit ve jest gelişiminde bozukluk, işaret etmeme, ismiyle çağrıldığında dönmeme erken çocukluk döneminin başlıca özellikleridir. Çevresindeki insanlara olan ilgisi cansız nesnelere olan ilgisinin gerisinde kalabilir, yineleyici hareketler ve dönen cisimlere ilgi tipiktir.
Ayrıca, çok sık olarak postüral anomaliler ve garip yürüyüş paternleri izlenir.
İnce motor beceri gelişimleri normal dışıdır, günlük yaşam becerilerinde ve öz bakım becerilerinde sıklıkla sorun yaşarlar (Makas tutma, kalem tutma, giyinme, tuvalet becerisi, banyo vb.)
Otizme yaşam kalitesini azaltan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranış sorunları, yemek yeme sorunları, uyku sorunları ve entelektüel yetiyitimi gibi birçok durum eşlik edebilmektedir.
Genetik faktörler Otizm’de en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Otizmli bireylerin birinci derece akrabalarında (kardeşler ve çocuklar) belirgin artmış risk vardır.

Etiketler: