What Senses Are We Talking About When We Say Sensory Integration? ?

  • by

Our senses, which provide our correct and meaningful relationship with the environment, which are the basis of learning, are as follows::

1- Vestibular sense:

It is the balance center of our body. This sense in our inner ear, vücudumuzu yerçekimine karşı dengede tutmamızı sağlar. Uzaysal ve görsel algı, vücudumuzun nerede olduğunun algısı, duruş, dikkat ve dil becerileri bu sistemle sağlanır. Vestibuler(denge) fonksiyonlar; motor beceriler, görsel-uzaysal algı, dil becerileri, el tercihi ve motor planlama için gereklidir.

2- Proprioseptif duyu:

Kas eklem sistemimizdir. Özduyum da diyebileceğimiz, vücudumuzla ilgili farkındalığı ve hareketlerimizi kontrol etmemizi sağlayan sistemdir. Kaslarımızla ilişki kurarak, bir beceriyi ya da aktiviteyi sürdürürken ne kadar kuvvet uygulanması gerektiğini uyarlar. Beden algısı ile ilgili olan bu sistem, örneğin bir yerlere çarpmadan yürümemizi sağlar.

3- İnteroseptif duyu:

İçsel duyudur. Yani iç organlarımızdan aldığımız uyaranları vücudumuzdan beynimize gönderen sistemdir. Karnımızın açlığı, tok hissetme veya tuvalet ihtiyacımızı bu sistem ile kontrol ederiz.

4- Görsel duyu:

5- işitsel duyu:

6- Koku duyusu:

7- Dokunma duyusu:

8- Tat duyusu:

Tags:

Leave a Reply