Testler

SENSORY INTEGRATION and PRAXIS TEST (SIPT)

Duyu Bütünleme Teorisini geliştiren Dr. A. Jean Ayres tarafından bulunan test 1987 yılından beri öğrenme ve davranış hastalıklarında teşhis ve ayırt edici amaçlarla kullanılmaktadır.

SIPT 17 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler sayesinde çocuğun günlük yaşamda eksik olduğu alanlar ve duysal gereksinimler belirlenir. 17 alt testin sonuçları ve ölçümleri bilgisayar üzerinden programa girilir ve sonrasında sonuçlar grafik şeklinde sunulur. Test sonuçları çocuğun hangi alanda standarttan farklı olup olmadığını ve standarttan ne kadar farklı olduğunu gösterir.

SIPT genel anlamda zekayı ölçmez ancak günlük yaşamda gereken önemli yeteneklere odaklanır. Test dil gelişimi, akademik başarı ya da sosyal davranışları değil, bu ve bununla ilişkili işlevlerin duyusal işlemlemesini ve algısal yönlerini test etmektedir. Ayrıca, praksisi ve çocuğun maddesel, fiziksel, 2 ve 3 boyutlu dünya ile başa çıkabilme yeteneklerini değerlendirir.

Duyu Bütünleme nörolojik süreç içinde hangi duyunun(deri, gözler, eklemler, yerçekimi ve hareket duyu reseptörleri) organize olmasının belirlenmesi durumudur. Praksis, oyuncaklarla oynarken, bir kalem ya da çatal kullanırken, bir yapı inşa ederken ve buna benzer uğraşlarda ellerimizi ve vücüdumuzu nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiren yetenektir. Pratik beceri, dünyada, ‘yapma’ eylemini sağlayacak temel yeteneklerden biridir.

SIPT, öğrenme ve davranışların altında yatan duyusal işlemleme süreçlerini ölçer. Çocuğun duyusal girdiye karşı nasıl yanıt verdiği ve organize olduğuna bakarak öğrenme güçlüğü, duygusal bozukluklar ve minimal beyin disfonksiyonu ile ilişkili sorunları saptamakta da yardımcı olur.

SIPT görsel, dokunsal ve kinestetik algının yanı sıra motor performansı ölçer. Her alt test yaklaşık 10-15 dakika civarında, toplam test ise 4-5 saat civarında tamamlanır.

4 ile 8 yaş 11 aylık çocuklar arasındaki popülasyona uygundur. Yaşlara göre verilen sonuçlar, uygulanan alt testlerin düzeyleri ve sonuçlar ona göre değerlendirilmektedir.

17 alt test şunlardır:

 • Uzaysal Görüntüleme (Space Visualization)
 • Figür – Yer Algısı (Figure – Ground Perception)
 • Ayakta Durma ve Yürüme Dengesi (Standing and Walking Balance)
 • Şekil Kopyalama (Design Copying)
 • Postüral Taklit Uygulama (Postural Praxis)
 • Bilateral Motor Koordinasyon (Bilateral Motor Coordination)
 • Sözel Komutun Uygulanması (Praxis on Verbal Command)
 • Yapısal Taklit Uygulaması (Constractional Praxis)
 • Rotasyonel Vestibuler Test (Postrotary Nystagmus)
 • Motor Doğruluk (Motor Accuracy)
 • Sıralama Taklit Uygulaması (Sequencing Praxis)
 • Oral Taklit Uygulama (Oral Praxis)
 • Manuel Form Algısı (Manual Form Perception)
 • Kinestezi (Kinesthesia)
 • Parmak Tanıma (Finger Identification)
 • Grafestezi (Graphesthesia)
 • Dokunsal Uyarımın Lokalizasyonu (Localisation of Tactil Stimuli)

Duyu Profili(Sensory Profile)

Duyusal İşlemleme Ölçeği(SPM)

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT)

Bebeklerde Duyusal Fonksiyon Değerlendirme Testi (TSFI)

North Star Ambulasyon Değerlendirmesi

6 Dakika Yürüme Testi

Psikolojik Testler

 • CAS(Cognitive Assessment System)
 • WISC-4 Zeka Testi
 • WISC-R Zeka Testi
 • Children Approach Test (CAT)
 • Tematik Algı Testi(TAT)
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • MMPI Kişilik Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Goodenough-Harris İnsan Çiz Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • D2 Zeka Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Aile Değerlendirme Testleri