Yeme Problemlerinde Nasıl Destek Oluyoruz ?

Yeme Bozuklukları, yeme davranışı ve yemekle ilgili duyguların ve düşüncelerin bireye ciddi
boyutlarda rahatsızlık vermesiyle ortaya çıkar. Yeme Bozuklukları, sadece yiyecek ve ağırlık
ile ilişkili değildir. Oluşan bir yeme bozukluğu, içsel yaşanan karmaşaya dışsal bir çözüm
getirmektir. Yeme Bozukluklarının oluş nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Etiyolojide
biyolojik ve psikososyal nedenlerin birlikte rol oynadığı sanılmaktadır. Yeme Bozukluklarının
altında yatan sebepler arasında;

 • Belirli yiyeceklerden veya yiyecek gruplarından kaçma
 • Duyusal hassasiyetler
 • Seçici yeme dahil diyet alışkanlıkları
 • İnce vücut yapısı veya vücut geliştirmeyi empoze eden egzersiz veya spor alışkanlıkları
 • Zayıflık, olumsuz beden imgesi ve/veya beden memnuniyetsizliğini tetikleyen sağlık veya
  güzellik algısı dahil olmak üzere sosyo-kültürel değerler
 • Performans kaygısı
 • Anksiyete bozuluğu
 • Düşük özgüven
 • Bağlanma sorunu
  Ergoterapistlerin yeme bozukluğu olan bireylerin tedavisine yönelik benzersiz katkısı;
  fiziksel, kişilerarası, ve psikolojik işlevsellik ile ilgili bilgilerinin bir araya getirilmesiyle
  sağlanır. Yeme bozukluğu olan bireylerde ergoterapi müdahalesinin amacı; bireyin sosyal,
  psikolojik ve fiziksel alanlardaki işlevini en üst düzeyde çıkarmak ve onların anlamlı ve
  tatmin edici aktivitelere katılımlarına yardımcı olmaktır. Yeme bozukluklarında aktivite
  performansı ile ilişkili durumlar günlük yaşamın tüm alanlarını etkiler. Süreci başlatmak için
  terapötik ilişki, motivasyonel destek, çevresel, zamansal ve sosyal yeniden yapılandırma ile
  anlamlı aktivitelere katılım sağlanır. Terapist; öğünleri planlama, ağırlığın kontrolü, sağlıklı ve dengeli beslenme ve egzersiz alışkanlığının kazandırılması, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi rol ve kimlik kavramlarının desteklenmesi gibi bireyin sosyal ve toplumsal yaşama yeniden kazandırılmasına yönelik çalışır.
 • Yeme bozukluklarında tedavi hedefleri:
 • Dengeleme ve Katılım: Başlangıçta fiziksel ve beslenmeyle ilişkili sağlığının yeniden
  kazanılmasına odaklanmak ve bireyleri tedaviye bağlılık ve motivasyonlarını geliştirmeye
  teşvik etmek.
 • Güven ve Deneyim: Birileri, yeme ile ilişkili bozulmuş düşünce ve davranışlarında
  değişiklik yapmaları için desteklemek ve teşvik etmek. Bu yiyecek ve vücutlarıyla yeni
  ilişkiler keşfetmelerine ve deneyim kazanmalarını sağlar.
 • Öğrenme ve Uygulama: Tedavide ilerleme gösteren bireyler, tedavi sürecinde ya da taburcu
  olduktan sonra gelecekteki günlük durumlara hazırlık ve uygulamada yeni zorlukları tanımak
  için tedavi ekibi ile birlikte çalışırlar.
 • Koruma ve Nüksetmeyi Önleme: Tedavinin amacı yeme ile ilişkili bozulmuş düşünce ve
  davranışları yönetmek için beceri ve stratejiler geliştirmektir. İyileşme sürecinin sürdürülesi
  ve güçlendirilmesi, devam eden öz saygı ve ilişkileri içeren konuların sürekli olarak elen
  alınmasını içerir.

Tedavide birçok etmen birlikte ele alınmalı ve ailenin tedaviye katılımı sağlanmalıdır.

 • Tedavi yaklaşımlarında normal, sağlıklı ve kişiye uygun ağırlığı sağlamak ve devam
  ettirmek, yiyecek kısıtlaması veya uygunsuz telafi edici davranışları durdurmak, yeme ve
  beslenme bozukluklarının temel belirtilerini değiştirerek yerine sağlıklı olanları koymak,
  fiziksel komplikasyonları ve eşlik eden tanıları tedavi etmek ve akut düzelme sonrası nüksleri
  önlemek için takip temel adımlardır.

  Yeme bozuklukları genellikle tedaviyi zorlaştırabilecek diğer psikiyatrik ve tıbbi durumlarla
  eş zamanlı olarak ortaya çıkar.
 • Yeme bozuklukları genel olarak uzun süre devam eden kronik seyirli hastalıklardır.
 • Hastanın tıbbi, psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilmesi gerekir.
 • Eşlik eden psikiyatrik ve tıbbi durumlar tedavide psikiyatrist, psikolog, dahiliye uzmanı,
  hemşire, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist, fizyoterapist ve diğer uzmanlardan
  oluşan ekip çalışmasını gerektirir.
 • Tedavi yaklaşımı; fiziksel, psikolojik, psiko-sosyal, ve aile beklentisini içeren çok boyutlu
  tedavidir.