Duyu Bütünleme Nedir ?

Duyu bütünleme, kişinin vücudunu çevreye uygun bir şekilde kullanmasını mümkün kılan bir nörolojik işlemdir. Başka bir deyişle, kişinin vücudundan ve çevresinden gelen duysal, yani duyuyla alınan bilgileri organize etme becerisidir. Bu kavram ilk olarak 1972 yılında A. Jean Ayres tarafından ortaya konmuştur.
Duyu Bütünleme, beyin ve davranış ilişkileri üzerine odaklanır. Dolayısıyla duyu bütünleme ile öğrenme arasında bir bağlantı vardır. Bu ilişkiyi şöyle açıklayabiliriz: Öğrenme; hareket ve çevreden gelen duysal bilgileri işlemleme ve bunları, davranışları planlamak ve organize etmek için kullanma yeteneğine bağlıdır. Duysal işlemleme kabiliyeti az veya zayıf olan bireyler, öğrenme ve davranışı etkileyen uygun aksiyonlar üretmekte zorluk çekerler. Adaptif, yani uyumsal cevapların çıktığı, duysal olarak verimli aktiviteler, duyusal işlemleme yeteneğini arttırır ve dolayısıyla öğrenme ve davranışı geliştirir.
Duyu Bütünleme tedavisi, pediatrik fizyoterapi hizmetlerinden biridir. Uygun tedavinin belirlenmesi ile genellikle olumlu sonuçlar elde edilir.

Nedenleri

 • Genetik faktörler
 • Değişen yaşam koşulları
 • Şehirleşmenin artması
 • Son 2 yıldır yaşadığımız Covid-19 pandemisi süreci
 • Şehirleşmenin sosyalleşmenin önüne geçmesi
 • Park ve sokakların olmaması

son yıllarda bu sorunu yaşayan çocukların artmasında en önemli etkenler arasındadır. Zihinsel olarak normal gelişim gösteren çocuklarda da duyu bütünleme sorunları gözlenebilir ve hatta bu oran çok daha fazladır. Daha çok evde kapalı büyüyen, teknolojik cihazlarla erken yaşta tanış, okula geç giden, sınırlı çevresel uyarana maruz kalan ve etkileşim temelli oyun oynanmayan çocuklarda daha sık görülür.

Bu nedenler ışığında erken dönemde bulguları değerlendirmek ve analiz edip buna uygun bir terapi programı oluşturmak çok önemli olan gelişimsel bir gerekliliktir.

Tedavi Alanları

Duyu Bütünleme Terapisi’nin tedavi alanları;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Dil ve konuşma problemleri
 • Öğrenme bozukluğu
 • Normal dışı gelişim
 • Gelişimsel koordinasyon bozukluğu
 • Otizm
 • Down sendromu
 • Serebral palsy
 • Yeme sorunları
 • Uyku sorunları
 • Sosyalleşme sorunları

Duyu Bütünleme Terapisi, pediatrik fizyoterapi ve ergoterapi hizmetlerinden biridir. Uygun tedavinin belirlenmesi ile genellikle olumlu sonuçlar elde edilir.

Etiketler:

Bir cevap yazın